Get Adobe Flash player
 
 AREMA
 
1. Ny Malagasy rehetra

Maniry te ho sambatra

Inona no fepetra

Ndeha isika hitambatra

Ka hiara-hiasa

Hifankatia tokoa

Iza no mikasa

Arema avokoa

----------

Refrain:

Arema, vonona hampandroso Firenena

Arema mitolona hahazo fandresena

Mamokatra, mamokatra, mamokatra hatrany

Izany no tanjona tratrarina hatrany

(Miverina indroa)

----------

2. Ialao ny fialonana

Fa hiaraka aman’olona

Ho fampandrosoana

An’I Gasikara iombonana

Avia namako aby

Hiezaka avokoa

Isika mianakavy

Ho sambatra tokoa

 

VEHIVAVY TIA NY FIRENENY

1. Ny vehivavy tian’ny fireneny

Mitsangana sahia miteny hoe:

Tsy maintsy mandresy f’izany koa ny baiko

‘Zay nomen’ny filoha Ratsiraka

 ----
Refrain :      

Ny herintsika manontolo          

No ndeha hatambatra daholo

Firaisan-kina, fiaraha-miasa

Izay no baikom-pitolomana
 ----
2. Anisan’ny andrin’ny tolom-piavotana

Ny vehivavy rehetra Malagasy

Tsy handresy ny tolona raha tsy eo ny vehivavy

Koa mandrosoa, mijoroa, misehoa